Sportske udruge i klubovi u Ivancu

Datum objave: 21. 8. 2015.

IvanecPretežit broj udruga i sportskih klubova djeluje u Ivancu, ali i u ostalim većim naseljima – Bedencu, Jerovcu, Lančić-Knapiću, Salinovcu, Stažnjevcu, Margečanu i Škriljevcu. Rad sportskih i sportsko-rekreacijskih klubova i udruga koordinira Zajednica športskih udruga Grada Ivanca, čija je glavna zadaća promicanje i razvitak sporta i rekreacije, usklađivanje aktivnosti svojih članica, objedinjavanje i usklađivanje programa sporta, izrada prijedloga programa javnih potreba u sportu, briga o realizaciji programa kao i obavljanje svih drugih poslova u skladu sa Statutom i posebnim propisima.

U rad klubova i udruga uključeno je više od 1450 osoba, a više od 850 registriranih sportaša aktivno se bavi sportom. Sama Zajednica športskih udruga okuplja 19 udruga i klubova i zastupa njihove interese u javnom i gospodarskom sektoru na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Zajednicu športskih udruga osnovao je Grad Ivanec, pri čemu Zajednica samostalno utvrđuje kriterije raspodjele sredstava za sport temeljem podjele klubova na one koji nose kvalitetu sporta, na natjecateljske sportove te na rekreacijska društva i udruge.

Najveću potporu klubovima daje Grad Ivanec, koji, uz novčane pomoći, programom javnih potreba u sportu svake godine osigurava poseban iznos sredstava za najam školskih sportskih dvorana čime klubove oslobađa obveze plaćanja prostora za održavanje treninga, natjecanja i utakmica.

Polazeći od činjenice da udruge predstavljaju način interesnog organiziranja i udruživanja građana, vidljivo je da velik broj aktivnih sportskih klubova i udruga velikim dijelom pokriva potrebe građana, mladih i djece u osnovnim sportovima – nogometu, rukometu, košarci i odbojci, ali i u tenisu, kuglanju, karateu, tae-kwan-dou, padobranskom jedrenju, brdskom biciklizmu, streljaštvu.

Također, građani su interesno organizirani i u više društava za sportsku rekreaciju (Salinovec, Ivanec, Bedenec, Lančić-Knapić, Stažnjevec, Škriljevec), u rekreativne i sportsko-rekreativne udruge (ribiči, planinari i alpinisti, pikado, paintball, motociklizam) i specifične udruge sa znanstvenim predznakom (speleologija).

Sve to pokazuje da je područje grada Ivanca dobro pokriveno mrežom raznorodnih udruga u kojima članovi na vrlo različite načine mogu artikulirati svoje specifične sportsko-rekreativne i druge interese.