Završni račun Zajednice za 2023. godinu

Datum objave: 01. 2. 2024.

Završni račun Zajednice za 2023. godinu

Javni natječaj

Statut

Datum objave: 23. 6. 2023.

Zajednica sportskih udruga grada Ivanca izradila je Pročišćeni tekst Statuta koji je usklađen sa novim Zakonom o sportu i Zakonom o udrugama te ovjeren od strane upravnog tijela Županije.

ZSUGI – STATUT Sportske zajednice (pročišćeni tekst)
Rjesenje Statuta

Kombi vozilo Zajednice

Sportske udruge i klubovi u Ivancu

Datum objave: 21. 8. 2015.

Pretežit broj udruga i sportskih klubova djeluje u Ivancu, ali i u ostalim većim naseljima – Bedencu, Jerovcu, Lančić-Knapiću, Salinovcu, Stažnjevcu, Margečanu i Škriljevcu. Rad sportskih i sportsko-rekreacijskih klubova i udruga koordinira Zajednica športskih udruga Grada Ivanca, čija je glavna zadaća promicanje i razvitak sporta i rekreacije, usklađivanje aktivnosti svojih članica, objedinjavanje i usklađivanje programa …