Statut

Datum objave: 23. 6. 2023.

Zajednica sportskih udruga grada Ivanca izradila je Pročišćeni tekst Statuta koji je usklađen sa novim Zakonom o sportu i Zakonom o udrugama te ovjeren od strane upravnog tijela Županije.

ZSUGI – STATUT Sportske zajednice (pročišćeni tekst)
Rjesenje Statuta